Begravningsplatsen har funnits sedan 1912 och det är genom medlemmarnas
försorg som den kan leva vidare och hållas i ett värdigt skick.

Här kan vi erbjuda en sista vila för ditt husdjur.

Här är en film som SVT gjort för några år sedan om Täby djurbegravningsplats.

Vi vill göra alla medlemmar uppmärksamma på att årsmötet är det tillfälle som kan nyttjas för eventuella synpunkter och förslag.  Övrig tid på året vill vi kunna koncentrera oss på att jobba med det som ålagts oss. Välkomna den 4/4.
 

Aktuellt  2019
Årsmöte 4 April Kl: 18.00
Drottning Victorias örlogshem
Teatergatan 3
Tunnelbana Kungsträdgården
Mycket begränsat med P-platser.
Fika serveras
Dagordning enligt stadgarna
Anmäl dig enklast via mejl till:
eriksson.ingela@telia.com
senast den 20 mars.

Vårstädning
4 & 5  Maj ses vi på begravningsplatsen för gemensam städning från kl 10.00

Höststädning
26 & 27 oktober ses vi på begravningsplatsen från kl 10.00
 

                           Stort Tack
Ett stort tack till alla medlemmar för det gångna året och vi ser framemot ett lika stort engagemang under 2019
. 
                         

 

 Tack till konstären Jonas Rahm för hjälp med bilder och hemsida.
Besök gärna:    http://www.svenskakonstnarer.se/start/plus_gallery.php?chr=&aid=3315