tjänster

Föreningen är en frivillig sammanslutning utan något offentligt understöd, därför uttas
en medlemsavgift om f.n. 400 kr/år.

Föreningen har nytt bankgironummer: 5556-3217

Endast kremerade djur mottages för urnsättning, vilket kan ske efter överenskommelse med styrelsen under maj-oktober.

En gravplats kostar f.n. 750 kr för en 5 års period.
Därefter kan man förlänga gravrätten 5 år i taget.

Iordningställande av graven för urnsättning ombesörjer Miguel som är anställd hos oss. för det tar vi ut en engångskostnad på 500 kr/urna

Varje gravägare ansvarar själv för skötseln av graven.
 Avser förhållandet 2019 och tillsvidare.

Länkar för info om kremeringar:

* Ett värdigt slut - Häst- och smådjurskrematorium
   Tel: 076-843 88 00 .  Hemsida: www.ettvärdigtslut.se

* SVA - Statens veterinärmedicinska Anstalt
   Tel: 018 67 40 00  Hemsida: www.sva.se/analyser-och-produkter/kremering/separat